Témata jsou zpracována na základě těchto publikací:
David, R.: Politologie. Olomouc, Nakladatelství a vydavatelství FIN 1995

 

 

 

 

1.

Význam politologie pro řešení praktických životních situací na úrovni společnosti i sociálních skupin

 

 

2.

Předmět  politologie

 

 

3.

Pojem státu, podstata st., účel a funkce st., vznik a vývoj st.

 

 

4.

Znaky a typy st., formy řízení st., právní st.

 

 

5.

Právní základy st., ústava jako nejvyšší zákon st.

 

 

6.

Vznik a vývoj Ústavy ČR, její struktura

 

 

7.

Státní suverenita, idea a symboly české státnosti

 

 

8.

Principy dělby státní moci, nejdůležitější složky st. m., jejich funkce a úkoly

 

 

9.

Důležité orgány st. m. ČR (parlament, vláda, soudy), jejich struktura

 

 

10.

Demokracie, její vymezení

 

 

11.

Principy dem. jako forma vlády a způsobu rozhodování

 

 

12.

Přímá a zastupitelská dem., jejich historické a současné formy

 

 

13.

Politika, pol. vztahy, pol. program, pol. systém, pol. režim

 

 

14.

Pol. subjekty, pol. pluralizmus, pol. strany

 

 

15.

Forma participace občanů v pol. životě

 

 

16.

Parlamentní, senátní, komunální volby, aktivní a pasivní volební právo

 

 

17.

Obec jako základní samosprávná jednotka státu, důležité orgány státní správy a samosprávy v obcích (městech), podíl občanů na místní správě a samosprávě

 

 

18.

Poměrný a většinový volební systém

 

 

19.

Koalice, opozice, lobby

 

 

20.

Otázky lidských práv (významné dokumenty aj.)

 

 

21.

Ombudsman ČR a EU – pravomoci, smysl, okruhy problémů, které ombudsman řeší